Priser

Egenandeler

Konsultasjon hos allmennlege kr 160
Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin kr 212
Tidstillegg (kan repeteres) kr 10
E-konsultasjon hos allmennlege (obs ingen gebyr på faktura dersom denne betales innen 24 timer) kr 160
E-konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin (obs ingen gebyr på faktura dersom denne betales innen 24 timer) kr 212
Sykebesøk ved allmennlege kr 223
Sykebesøk ved spesialist i allmennmedisin kr 261
Enkel pasientkontakt kr 58

Inngår ikke i frikortordningen

Sende journal i posten kr 85
Førerkortattest kr 700
Førerkortattest samt tilleggsundersøkelse av diabetikere kr 800
Offshoreattest kr 2000
Sjømannsattest kr 2000
Øvrige erklæringer/attester følger salærforskriften per påbegynt halvtime Kr 560,50

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

Gynekologisk undersøkelse kr 63
Utstyr til EKG eller spimetri kr 95
Mindre kirurgiske inngrep, kateterisering, glukosebelastning m.m. kr 134
Større kirurgiske inngrep kr 181
Sårskift – prisen vurderes ut i fra materiell som blir benyttet