Priser2019-07-02T16:08:27+01:00

Priser

Egenandeler

Konsultasjon hos allmennlege kr 155
Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin kr 204
E-konsultasjon hos allmennlege (obs ingen gebyr på faktura) kr 155
E-konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin (obs ingen gebyr på faktura) kr 204
Sykebesøk ved allmennlege kr 209
Sykebesøk ved spesialist i allmennmedisin kr 245
Enkel pasientkontakt kr 56
Blodprøver kr 111

Inngår ikke i frikortordningen

Utskrift av journal kr 85
Førerkortattest kr 550
Førerkortattest samt tilleggsundersøkelse av diabetikere kr 600
Offshoreattest (Berg-Utby) kr 2000
Sjømannsattest (Berg-Utby) kr 2000
Øvrige erklæringer/attester følger salærforskriften per påbegynt halvtime Kr 510

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

Gynekologisk undersøkelse kr 63
Utstyr til EKG eller spimetri kr 95
Mindre kirurgiske inngrep, kateterisering, glukosebelastning m.m. kr 134
Større kirurgiske inngrepGynekologisk undersøkelse kr 181
Sårskift – prisen vurderes ut i fra materiell som blir benyttet