Nyheter2020-01-17T16:28:40+01:00

Nyheter

Legenes ferie og kurs

Dr. Skuthe og dr. Ladefoged er borte uke 4.

OBS fraværende leger kan ikke kontaktes elektronisk. De øvrige leger er tilgjengelige og hjelper med problemstillinger som haster.

Årets digitale klinikk 2018

PasientSky har kåret oss til årets digitale klinikk i 2018. Vi har fått prisen fordi pasientene våre har benyttet muligheten for digital kommunikasjon i så stor grad at vi ligger på landstoppen. Vi er overrasket og svært takknemlige for at de tekniske løsningene vi tilbyr har blitt så godt mottatt!

Fokus på utdannelse

På Sør Arena Legesenter er det fokus på faglighet og utdanning. Legesenteret er stolte av å ha turnuslege tilknyttet. Vi har for øyeblikket gleden av Martin Lund, som både faglig og menneskelig har de kvaliteter som skal til for å bli en god fastlege. Et løft for både pasientene og legesenteret.

Vi har også medisinstudent fra Universitetet i Bergen tilknyttet oss. Legestudenten er hos oss 7 uker av gangen og vil i denne tiden bli veiledet av legene ved senteret. Som pasient kan du bli spurt om studenten kan overvære timen. Dette er en viktig del av utdannelsen for norske leger.

Hjemmeside

Sør Arena Legesenters hjemmeside er mobil- og nettbrettleservennlig. Det er vår intensjon å gi deg en informativ hjemmeside, som gir deg gode muligheter for selvbetjening.

Influensavaksine

Influensavaksinasjon fra 23. oktober. Man trenger ikke bestille time for vaksinasjon – bare kom innom!

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Vaksinen koster 300,- kr.